REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKA

odborného podujatia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie a
I. Národný kongres Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie


Uzávierka prednášok:  14.8.2023 (vrátane)

Variabilný symbol: 23-1162/075
IBAN:
SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC/SWIFT:
SUBASKBX

Kongresový poplatok:

Možné uhradiť len bezhotovostne do 21.09.2023.

Lekári:
120,- € člen SSOMFCH
150,- € nečlen SSOMFCH
90,- € prednášajúca/prednášajúci
Počet kreditov (CME): 12

Sesterská sekcia:
40, – € člen SK SaPA
55, – € nečlen SK SaPA (dentálne hygieničky, zubní asistenti, ostatní)

Prednášajúca/prednášajúci v sesterskej sekcii bez poplatku

sk_SKSlovak
Scroll to Top