kto je maxilofaciálny chirurg?

Maxilofaciálny chirurg je atestovaný lekár alebo zubný lekár so špecializovanou odbornou spôsobilosťou v základnom odbore Maxilofaciálna chirurgia.

Maxilofaciálna chirurgia je chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá chirurgiou ústnej dutiny (lat. cavum oris), čeľustí (lat. maxilla) a tváre (lat. facies).

Maxilofaciálna chirurgia je zaujímavá skutočnosťou, že svojou náplňou spája všeobecné a zubné lekárstvo. To je tiež dôvodom, že vo svete je pre maxilofaciálnych chirurgov obvyklé (v niektorých štátoch aj povinné), absolvovanie štúdia všeobecného aj zubného lekárstva. Z toho potom plynie často opýtaný dvojaký titul „doktora“ pred menom lekára.

Špecializáciu v maxilofaciálnej chirurgii môžu tradične získať tak zubní, ako aj všeobecní lekári. Spôsoby vzdelávania a názvy odboru sa v minulosti menili, ale stále išlo o tú istú špecializovanú odbornosť. Išlo o nadstavbovú alebo druhú atestáciu pod predchádzajúcimi názvami „Stomatochirurgia“, „Ústna, čeľustná a tvárová chirurgia“, „Stomatochirurgia a maxilofaciálna chirurgia“ . Pre zubných lekárov po prvej atestácii zo stomatológie, pre všeobecných lekárov po prvej atestácii z chirurgie.

Kliniky a oddelenia ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie (maxilofaciálna chirurgia) sú súčasťou niektorých krajských a Univerzitných nemocníc v SR.

Zopár maxilofaciálnych chirurgov pracuje v súkromných ambulanciách, kde vykonáva výkony nevyžadujúce nemocničné zázemie napr. zavádzanie implantátov, extrakcia zubov múdrosti, kožnú a estetickú chirurgiu tváre, prípadne úpravy postavenia čeľustných a tvárových kostí (ortognátnej chirurgii).

Pre pacienta či iného kolegu môže byť mätúci ešte výraz „stomatochirurg“. Dnes sa jedná o praktického zubného lekára, ktorý absolvoval certifikát z dentoalveolárnej chirurgie. Nejedná sa teda o špecializovanú odbornú spôsobilosť získanú atestáciou v ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgii (maxilofaciálny chirurg však tiež môže byť držiteľom tohto osvedčenia).

sk_SKSlovak
Scroll to Top