KLINIKY A ODDELENIA

Naše aktuálne pracoviská

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10,
812 50 Bratislava

Klinika ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie LFUK a UNB

Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6,
826 06 Bratislava

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK v Martine

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2,
036 59  Martin

Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP Košice a LF UPJŠ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Pracovisko Rastislavova 43,
041 90 Košice 

I. stomatologická klinika UNLP Košice a LF UPJŠ

Unierzitná nemocnica L. Pasteura
Pracovisko Trieda SNP 1,
041 66 Košice

Oddelenie ORL a chirurgie hlavy a krku

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 14,
081 81 Prešov

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU a FNsP FDR v Banskej Bystrici

Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica

sk_SKSlovak
Scroll to Top