ČLENSTVO

Chcem sa stať členom

Do Slovenskej spoločnosti oromaxilofaciálnej chirurgie (SSOMFCH) ako dcérskej odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) je možné sa prihlásiť vyplnením formuára.

Okrem osobných údajov je potrebné uviesť v Prihláške – II. časť  – názov odbornej spoločnosti a jej číslený kód:
„Slovenská spoločnosť oro-maxilo-faciálnej chirurgie (SSOMFCH) – kód 75“ 
názov spolku lekárov a číselný kód podľa prílohy (strana č. 5).

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 00421 2 5292 2017
fax.: 00421 2 5263 5611
email: spustova@sls.skclenska@sls.sk

sk_SKSlovak
Scroll to Top