O SPOLOČNOSTI

Slovenská spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie (SAOMFS) vznikla v roku 1998 ako nová spoločnosť v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Predtým bola maxilofaciálna chirurgia a orálna chirurgia sekciou Slovenskej stomatologickej spoločnosti (SSS) v rámci SLS pod názvom Stomatologická chirurgia.

Stomatologickú chirurgiu ako špecializáciu nahradili maxilofaciálna chirurgia a orálna chirurgia, ktoré spolu tvoria základňu Slovenskej asociácie oro-maxilofaciálnej chirurgie.

sk_SKSlovak
Scroll to Top