DEFINÍCIA ODBORU

Odbor maxilofaciálna chirurgia je v súhlase s Európskou asociáciou pre kraniomaxilofaciálnu chirurgiu (EACMFS) definovaný nasledovne:

Maxilofaciálna chirurgia je samostatný odbor zaoberajúci sa anamnézou, prevenciou, vyšetrením, liečbou a rehabilitáciou vrodených a získaných patológií lebky, tváre, úst, čeľuste, sánky a krku. Získané postihnutia môžu byť následkom chorôb, malformácií, tumorov, úrazov, degeneratívnych zmien a starnutia.

Zameranie zahŕňa najmä, avšak nielen:

sk_SKSlovak
Scroll to Top