Slovenská asociacia
oro-maxillofaciálnej chirurgie SLS

Definícia odboru

Maxilofaciálna chirurgia je samostatný odbor zaoberajúci sa anamnézou, prevenciou, vyšetrením, liečbou a rehabilitáciou vrodených a získaných patológií lebky, tváre, úst, čeľuste, sánky a krku.

Kto je maxilofaciálny chirurg

Maxilofaciálny chirurg je atestovaný lekár alebo zubný lekár so špecializovanou odbornou spôsobilosťou v základnom odbore Maxilofaciálna chirurgia.

Kliniky a oddelenia

Aktuálny zoznam pracovísk.

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej spoločnosti oro-maxillofaciálnej chirurgie SLS.

Ich obsahom sú informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry a organizácie odborných a vedeckých podujatí.

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné pracoviská na Slovensku, ako aj zaujímavé odkazy na domáce a zahraničné internetové stránky.
Prosíme o včasné zasielanie informácií o prednáškach, kurzoch a seminároch na Vašich pracoviskách tak, aby oznam o podujatí mohol byť prakticky využitý širokou medicínskou verejnosťou, nielen Vašimi najbližšími spolupracovníkmi, na adresu peter.stanko@ousa.sk.
Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SAOMFS SLS v časti Podujatia.

Za spoluprácu Vám všetkým ďakujeme aj menom tých, ktorí Vašu iniciatívu v budúcnosti využijú.

Aktuality

Aktuality

XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie ——- I. Národný kongres Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie

Na jeseň 2023 sa uskutoční XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie a zároveň I. Národný kongres Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie. miesto prednášok: Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice OTVORIŤ POZVÁNKU …

Celý článok →
Aktuality

KADAVÉR KURZ – ÚSPEŠNE ABSOLVOVANÝ

V dňoch 22-23.06.2023 sa uskutočnil pod vedením prednostu Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB (KUČTCH) doc. MUDr. Ladislava Czakóa, PhD., MHA …

Celý článok →
Aktuality

VÝZVA K ČLENSTVU

Važení dentoalveolárni a maxilofaciálni chirurgovia, adepti stomatochirurgie a sympatizanti s naším odborom. Napriek veľkému záujmu odbornej verejnosti o certifikačné a špecializačné štúdium nás v Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS ubúda. Apelujeme …

Celý článok →
sk_SKSlovak
Scroll to Top