XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie ——- I. Národný kongres Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie

Na jeseň 2023 sa uskutoční XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie a zároveň I. Národný kongres Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie.

miesto prednášok: Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice

OTVORIŤ POZVÁNKU – kongres kosice 2023

ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA

Témy prednášok:

traumatológia orofaciálnej oblasti, orofaciálna onkológia, ortognátna chirurgia, chirurgia TMK, sekcia mladých maxilofaciálnych chirurgov (trainees), sekcia posterov, ošetrovateľská starostlivosť v maxilofaciálnej chirurgii, spolupráca operačného tímu, varia

Jednací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický

Časový limit prednášky: lekárska sekcia  – 10 minút

                                                  sesterská sekcia – 20 minút

Prezentácia (formát PPT) v anglickom jazyku (platí len pre lekársku sekciu)

Poster v elektronickej podobe (1 slide v PPT)

Uzávierka prednášok:  14.8.2023

 

Kongresový poplatok:

Možné uhradiť len bezhotovostne do 21.09.2023

Lekári: 120,- € člen SSOMFCH

               150,- € nečlen SSOMFCH

                90,- € prednášajúca/prednášajúci

                Počet kreditov (CME): 12

 

Sesterská sekcia: 40, – € člen SK SaPA

                                55, – € nečlen SK SaPA (dentálne hygieničky, zubní asistenti, ostatní)

                             Prednášajúca/prednášajúci v sesterskej sekcii bez poplatku

Kongresový poplatok zahŕňa: prenájom priestorov a techniky, propagačné a informačné materiály, technickú podporu podujatia, občerstvenie (2 x coffee break počas programu a „Potvrdenia o účasti“).

Diskusný večer: 35,- € (22.9.2023 o 19,30)

Korešpondenčná adresa:   Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP,

                                              Rastislavova 43, 041 90 Košice

                                              tel. 055 615 2812, 0903 626 951

                                              email: peter.kizek@unlp.sk

sk_SKSlovak
Scroll to Top