KADAVÉR KURZ – ÚSPEŠNE ABSOLVOVANÝ

V dňoch 22-23.06.2023 sa uskutočnil pod vedením prednostu Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB (KUČTCH) doc. MUDr. Ladislava Czakóa, PhD., MHA a pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Payera, PhD, MPH, FRCP praktický kurz zameraný na voľné laloky z predlaktia v priestoroch KUČTCH v Bratislave.

Kurz sme úspešne absolvovali, pre veľký záujem a pozitívny ohlas plánujeme další rok pokračovať.

 


 

Príloha – kadaver kurz – pozvánka

sk_SKSlovak
Scroll to Top