Organizačná štruktúra

VÝBOR:

Stanko Peter, prof., MUDr., PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . predseda

Jenča Andrej, prof., MUDr., PhD., MPH, Dr. h. c. . . . . . . . . . . podpredseda

Hirjak Dušan, doc., MUDr., PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedecký sekretár

Statelová Dagmar, doc., MUDr., CSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen

Hrubala Dušan, MUDr., CSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen

Poruban Dušan, MUDr., CSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen

Šmálik Ľubomír, MUDr., MPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen

 

DOZORNÁ RADA:

Zajko Juraj, doc., MUDr., CSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . predseda

Janíčková Mária, MUDr., PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen

Béreš Milan, MUDr., PhD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . člen