Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej  spoločnosti oro-maxillofaciálnej chirurgie SLS.

Ich obsahom sú informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry a organizácie odborných a vedeckých podujatí.

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné  pracoviská na Slovensku, ako aj zaujímavé odkazy na domáce a zahraničné internetové stránky.

Prosíme o včasné zasielanie informácií o prednáškach, kurzoch a seminároch na Vašich pracoviskách tak, aby oznam o podujatí mohol byť prakticky využitý širokou medicínskou verejnosťou, nielen Vašimi najbližšími spolupracovníkmi, na adresu peter.stanko@ousa.sk.

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na  stránke SAOMFS SLS v časti Podujatia.

Za spoluprácu Vám všetkým ďakujeme aj menom tých, ktorí Vašu iniciatívu v budúcnosti využijú.