Pracoviská

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava

 

Klinika ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin

 

Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP Košice a LF UPJŠ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Pracovisko Rastislavova 43
041 90 Košice 

 

I. stomatologická klinika UNLP Košice a LF UPJŠ
Unierzitná nemocnica L. Pasteura
Pracovisko Trieda SNP 1
041 66 Košice

 

Oddelenie ORL a chirurgie hlavy a krku
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 14
081 81 Prešov

 

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica