Členstvo

Do Slovenskej spoločnosti oromaxilofaciálnej chirurgie (SSOMFCH) ako dcérskej odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) je možné sa prihlásiť vyplnením formuára:

Členská prihláška SLS 2017

kde okrem osobných údajov je potrebné uviesť názov odbornej spoločnosti a jej číslený kód: „Slovenská spoločnosť oro-maxilo-faciálnej chirurgie (SSOMFCH) – kód 75“ a názov spolku lekárov a číselný kód podľa prílohy.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 00421 2 5263 5603,
00421 2 5292 2017
00421 2 5292 2019
fax.: 00421 2 5263 5611
email: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk

 Aktuálny zoznam členov SSOMFCH 2017