Stanko Peter, prof., MUDr., PhD

 

1973 – 1978                  LF UK Bratislava (stomatológia)

1979 – 1983                  OÚNZ N. Zámky

1983 – 1987                  VN Bratislava

1987 – 2006                  KÚČTCH LFUK a UN Bratislava

Od sept. 2006               Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

1993                               dizertačná práca „Maxilofaciálne poranenia u polytraum“

1995                               špecializačná atestácia Maxilofaciálna chirurgia

1999                                habilitačná práca „Osteosyntézy v maxilofaciálnej chirurgii“

2007 – 2015                    prodekan LF UK (2 funkčné obdobia)

2011                                 prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

2012                                 prezident Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS

2014                                 profesor zubného lekárstva, inauguračná prednáška „Sekundárna chirurgia

rázštepov s použitím mezenchýmových kmeňových buniek“

Zahraničné stáže:           Zürich (1997), Praha Motol (1999), Thessaloniki (2001), Štokholm – ASME (2009)

Redakčné rady:               JCMFS, European J Dental Science, Stomatológ, BLL, Pediatria pre prax