Súčasné trendy v liečbe osteonekrózy spôsobenej liekmi

V Prahe sa uskutočnil 1.5 dňový seminár pod záštitou spoločnostiAOCMF na tému Súčasné trendy v liečbe osteonekrózy spôsobenej liekmi. Na seminár sa prihlásilo 59 lekárov z rôzne hovoriacich krajín vrátane Slovenska. Boli medzi nimi mladí zubní lekári, ale aj skúsení maxilofaciálni chirurgovia.

Počas 1,5 dňa si pozreli vyše 12 prednášok. Medzi prednáškami boli poslucháči rozdelení do štyroch skupín, ktoré viedli odborníci, medzi nimi aj Robert E. Marx.

Prednášky boli zaujímavé, ako aj viacero ďalších príspevkov. O tom svedčí najviac fakt, že prednášková sála bola plná aj v sobotu do úplného konca.

Viac sa o súčasných trendoch dočítate v článku vydanom spoločnosťou AOCMF tu.