Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

V Martine sa bude 5. apríla konať celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou XXIV.  Šubjakov deň – ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

PROGRAM

POZVÁNKA

ČAS A MIESTO KONANIA:  5. apríla 2019 o  9.00 hodine, Veľká poslucháreň UNM 

Kontakt: Sekretariát kliniky ‒ Monika Lettrichová, Bc. Zuzana Kuchťáková

Tel.: 043 4131 895, 043 4203 517, e-mail: stomatologia@unm.sk