III. Mikrovaskulárny workshop – Banská Bystrica 2018

V termíne 19. – 23.11.2018 sa uskutoční 5 dňový praktický kurz základov mikrovaskulárnej chirurgie organizovaný v spolupráci:

Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (o.z.) a

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – garant prof. Peter Stanko

Rekonštrukčné operačné výkony v oblasti hlavy a krku sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou. Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy a krku. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre klinickú prax.

školitelia: MUDr. MDDr. Dr. med. dent. Adam Stebel, MHA (maxilofaciálny chirurg)

MUDr. Rastislav Slávik, MHA (maxilofaciálny chirurg)

termín: 19.-23.11.2018, 10 mikroskopov (10 miest)

miesto konania: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

POZVÁNKA

PROGRAM