Terapia TMK

Stomatologická klinika 1.LF UK Praha a VFN Praha pripravuje 03.08.2018 prednášku na tému: „Terapia TMK“ za účasti prof. F. M. Dolwicka (University of Florida, Gainesville, USA)

Program:

10.00-11.00  Minimally invasive therapy of TMD (prof.FM Dolwick)

11.00-12.00 Totální kloubní náhrada TMK. Současné možnosti v ČR. (Dr. V.Machoň)

12.00-12.15 Charles University TMJ Tumors Register (Dr. V.Machoň)

Vstup na akciu je voľný – nutná registrácia. Miesto konania (podľa počtu účastníkov) bude upresnené registrovaným záujemcom mailom.

Registrácia: machonv@seznam.cz