Súčasné trendy v liečbe osteonekrózy spôsobenej liekmi

V Prahe sa uskutočnil 1.5 dňový seminár pod záštitou spoločnostiAOCMF na tému Súčasné trendy v liečbe osteonekrózy spôsobenej liekmi. Na seminár sa prihlásilo 59 lekárov z rôzne hovoriacich krajín vrátane Slovenska. Boli medzi nimi mladí zubní lekári, ale aj skúsení maxilofaciálni chirurgovia.

Počas 1,5 dňa si pozreli vyše 12 prednášok. Medzi prednáškami boli poslucháči rozdelení do štyroch skupín, ktoré viedli odborníci, medzi nimi aj Robert E. Marx.

Prednášky boli zaujímavé, ako aj viacero ďalších príspevkov. O tom svedčí najviac fakt, že prednášková sála bola plná aj v sobotu do úplného konca.

Viac sa o súčasných trendoch dočítate v článku vydanom spoločnosťou AOCMF tu.

1. medzinárodný mikrovaskulárny kurz v Dusseldorfe

Ste pozvaný na 1. Düsseldorfský medzinárodný kurz mikrovaskulárnych lalokov v dňoch 10. – 12. mája 2018 v Duesseldorfe, Nemecko.

Učte sa od svetových lídrov so skúsenosťami v rekonštrukcii hlavy a krku.   Tento kurz je určený pre chirurgov všetkých úrovní. Kurz bude zahŕňať prednášky kvalitných medzinárodných rečníkov s dôrazom na mikrovaskulárne laloky v oblasti hlavy a krku.

 

LOKÁLNE PODUJATIA

Pre zlepšenie informovanosti kolegov a skvalitnenia webového rozhrania poprosím o zasielanie informácií o aktuálnom dianí z lokálnych podujatí na mail peter.stanko@ousa.sk alebo robert@macour.sk

Ďakujeme.

ZÁPISNICA

Pridaná ZÁPISNICA zo spoločného zasadnutia Predsedníctva a Dozornej rady Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS (SSOMFCH) dňa 22.3.2018 v Martine, chata Bystrička

Nájdete to v MENU > O SPOLOČNOSTI > DOKUMENTY