XXI. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

opäť tu máme pozvanie na tradičné sympózium XXI. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. a 9. februára 2018 vo veľkej posluchárni Teoretických ústavov LF UP v Olomouci. Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v hoteli Flora.

Prihlášky k aktívnej účasti, prosím, posielajte najneskôr do 20. 12. 2017.

Podrobnejšie informácie v prílohe tu.