Výzva k členstvu

Važení dentoalveolárni a maxilofaciálni chirurgovia, adepti stomatochirurgie a sympatizanti s naším odborom.

Napriek veľkému záujmu odbornej verejnosti o certifikačné a špecializačné štúdium nás v Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS ubúda. K dnešnému dňu máme 60 členov. Apelujeme na Vašu stavovskú česť, STANTE SA ČLENMI SSOMFCH.

Na tomto odkaze nájdete podrobné informácie ako sa stať členom.

Ďakujeme

Výbor SSOMFCH SLS

Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

V Martine sa bude 5. apríla konať celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou XXIV.  Šubjakov deň – ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

PROGRAM

POZVÁNKA

ČAS A MIESTO KONANIA:  5. apríla 2019 o  9.00 hodine, Veľká poslucháreň UNM 

Kontakt: Sekretariát kliniky ‒ Monika Lettrichová, Bc. Zuzana Kuchťáková

Tel.: 043 4131 895, 043 4203 517, e-mail: stomatologia@unm.sk