Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

V Martine sa bude 5. apríla konať celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou XXIV.  Šubjakov deň – ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

PROGRAM

POZVÁNKA

ČAS A MIESTO KONANIA:  5. apríla 2019 o  9.00 hodine, Veľká poslucháreň UNM 

Kontakt: Sekretariát kliniky ‒ Monika Lettrichová, Bc. Zuzana Kuchťáková

Tel.: 043 4131 895, 043 4203 517, e-mail: stomatologia@unm.sk

III. Mikrovaskulárny workshop – Banská Bystrica 2018

V termíne 19. – 23.11.2018 sa uskutoční 5 dňový praktický kurz základov mikrovaskulárnej chirurgie organizovaný v spolupráci:

Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (o.z.) a

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – garant prof. Peter Stanko

Rekonštrukčné operačné výkony v oblasti hlavy a krku sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou. Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy a krku. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre klinickú prax.

školitelia: MUDr. MDDr. Dr. med. dent. Adam Stebel, MHA (maxilofaciálny chirurg)

MUDr. Rastislav Slávik, MHA (maxilofaciálny chirurg)

termín: 19.-23.11.2018, 10 mikroskopov (10 miest)

miesto konania: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

POZVÁNKA

PROGRAM

Terapia TMK

Stomatologická klinika 1.LF UK Praha a VFN Praha pripravuje 03.08.2018 prednášku na tému: „Terapia TMK“ za účasti prof. F. M. Dolwicka (University of Florida, Gainesville, USA)

Program:

10.00-11.00  Minimally invasive therapy of TMD (prof.FM Dolwick)

11.00-12.00 Totální kloubní náhrada TMK. Současné možnosti v ČR. (Dr. V.Machoň)

12.00-12.15 Charles University TMJ Tumors Register (Dr. V.Machoň)

Vstup na akciu je voľný – nutná registrácia. Miesto konania (podľa počtu účastníkov) bude upresnené registrovaným záujemcom mailom.

Registrácia: machonv@seznam.cz

Súčasné trendy v liečbe osteonekrózy spôsobenej liekmi

V Prahe sa uskutočnil 1.5 dňový seminár pod záštitou spoločnostiAOCMF na tému Súčasné trendy v liečbe osteonekrózy spôsobenej liekmi. Na seminár sa prihlásilo 59 lekárov z rôzne hovoriacich krajín vrátane Slovenska. Boli medzi nimi mladí zubní lekári, ale aj skúsení maxilofaciálni chirurgovia.

Počas 1,5 dňa si pozreli vyše 12 prednášok. Medzi prednáškami boli poslucháči rozdelení do štyroch skupín, ktoré viedli odborníci, medzi nimi aj Robert E. Marx.

Prednášky boli zaujímavé, ako aj viacero ďalších príspevkov. O tom svedčí najviac fakt, že prednášková sála bola plná aj v sobotu do úplného konca.

Viac sa o súčasných trendoch dočítate v článku vydanom spoločnosťou AOCMF tu.

1. medzinárodný mikrovaskulárny kurz v Dusseldorfe

Ste pozvaný na 1. Düsseldorfský medzinárodný kurz mikrovaskulárnych lalokov v dňoch 10. – 12. mája 2018 v Duesseldorfe, Nemecko.

Učte sa od svetových lídrov so skúsenosťami v rekonštrukcii hlavy a krku.   Tento kurz je určený pre chirurgov všetkých úrovní. Kurz bude zahŕňať prednášky kvalitných medzinárodných rečníkov s dôrazom na mikrovaskulárne laloky v oblasti hlavy a krku.

 

LOKÁLNE PODUJATIA

Pre zlepšenie informovanosti kolegov a skvalitnenia webového rozhrania poprosím o zasielanie informácií o aktuálnom dianí z lokálnych podujatí na mail peter.stanko@ousa.sk alebo robert@macour.sk

Ďakujeme.

ZÁPISNICA

Pridaná ZÁPISNICA zo spoločného zasadnutia Predsedníctva a Dozornej rady Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS (SSOMFCH) dňa 22.3.2018 v Martine, chata Bystrička

Nájdete to v MENU > O SPOLOČNOSTI > DOKUMENTY